Осми декември Фотографска изложба на Денислав Стойчев

Четири последователни години (2011-2014) авторът присъства на студентския празник в една и съща компания от студенти. Тясната принадлежност към групата и искреният подход позволяват документирането на спонтанни и неподправени моменти от това дву- или тридневно откъсване от света около „8-и декември“. Студентският празник е заклеймяван от масмедиите, които – както и при други теми – се концентрират върху негативните му и смущаващи проявления. Тенденциозното представяне създава неправилни, а и вредни, предразсъдъци спрямо българските студенти и младите хора изобщо.

Фотографиите дават представа за взаимоотношенията между студентите в един тесен кръг, проследен в развитие за четиригодишен период. Акцент са портретите и моментите на вглъбеност, при които индивидуалистичният дух кара личността да направи крачка встрани от групата. Образите в „Осми декември“ са в резултат на съчетаване на документален с личен подход, катализирани от откровената артистичност на кръга студенти, надниквайки в една интимна и затворена среда, заобикаляйки социалните и медийни стереотипи.

Денислав Стойчев (23) ще защитава бакалавърската си теза във Факултета по журналистика и масови комуникации на СУ през ноември т.г. Носител е на Първо място в категорията за млади фотожурналисти на конкурса „БГ прес фото“ през 2011 и 2013, Златен медал на „Фотоакадемика“ 2012 и др. Негови снимки и текстове са публикувани в национални и чуждестранни печатни и онлайн медии. Има участия в майсторски класове и работилници по фотожурналистика в Ню Йорк, Белград, София и Бурса. Съорганизатор на София Фото Фест 2013-2015. „Осми декември“ (Галерия „Алма Матер“) е четвъртата му самостоятелна изложба.