Очи широко отворени ЦВЕТАН ГАВРОВСКИ

Цветан Гавровски е роден през 1947 година. Той е доктор на техническите науки в областта на електрониката и професор в Университета „Св. Св. Кирил и Методий” в Скопие, Р. Македония. През 1992 година става инициатор на активно научно сътрудничество с Техническия университет в София, което се разшири с участието и на други университети от Балканите.

Освен с академична дейност, повече от тридесет и пет години Цветан Гавровски развива интересите и уменията си в областта на художествената фотография. Участвал е в повече от 150 групови изложби в Македония и чужбина, и е реализирал десет самостоятелни изложби в Македония, Босна и Херцеговина, България, Германия, Сърбия. Негови анализи и критики за фотография са публикувани в специализирани списания и в ежедневния печат. Носител е на много международни награди и отличия за фотография, сред които: Златен медал на Федерацията по фотография на Андора (1995); Медал за тематични фотографии (2008) FIAP (Fédération Internqtionale de l’Art Photographique); Златен медал – 2012 на PSA (Photographic Society of America); Медал UPI (United Photographers International) за 2012. Проф. Гавровски е носител на най високото звание за фотограф­ско творчество на Съюза на Фотографите на Македония – „Нацио­нален Майстор на Фотографията”, и на международното звание AFIAP (Artiste FIAP) на международната федерация за арт фотография. Често е канен за член на журита за международни изложби под патронажа на FIAP. Участник е в редица международни творчески колонии, почетен член на академичния фото клуб ЕЛЕМА (Скопие), в миналото и негов председател, имайки значителен принос за популяризация му. Гавровски е председател и на Съюза на фотографите в Македония (ФСМ) в периода от 1985 до 1999 година и от 2002 до 2009 година.

На XXIII конгрес в Андора (1995) е представител на ФСМ и има значителен принос организацията да стане национален представител на македонската фотография във FIAP, а от същата година става и официален представител на FIAP за Македония. Участва със свои фотографии в колекциите на световните FIAP биеналета и изложби в Китай (1997), Швейцария (1999), Италия (2001), Унгария (2004), Люксембург (2004), Китай (2006), Словакия (2008), Ирландия (2009), Испания (2012).

…Редките срещи с фотографското изкуство на Гавровски предизвикват у мен дълбоки размисли.

Румен Георгиев, професор по фотография в НАТФИЗ – София

Цветан Гавровски е дълбоко посветен на некомерсиалните и истински достойнства на творческата фотография.                              

Боян Иванов, историк на изкуството, Скопие