ПЛАСТИЧНИ ИЗКУШЕНИЯ Милка Балева и Светлозар Петков

Факултетът по начална и предучилищна педагогика, Културният център на СУ и  Галерия Алма Матер ви канят на съвместната изложба на Милка Белева и Светлозар Петков ПЛАСТИЧНИ ИЗКУШЕНИЯ.

В изложбата „Пластични изкушения“ двамата автори представят картини, керамични пластики и предмети с утилитарно предназначение, в които традиционно използваните изобразителни техники и жанрове са смесени и интерпретирани по нетрадиционен начин.

В произведенията на Милка Белева като основен материал е залегнала хартията. Интерпретирана чрез специфична, характерна за автора, техника, тя въздейства върху зрителското възприятие. Допълнителната обработка с акрилни и акварелни бои, цветни моливи и други материали, съчетанието на различните видове хартия /предимно златна/, придават особен ефект на творбите й и се създава възможност за лесна пластична интерпретация.  Целта е постигането на една по-голяма дълбочина, релефност и цветово обогатяване. По този начин се придава израз на чувствата, преживяванията и впечатленията на авторката.

kartinamilka22

Милка Балева

Пластичността на глината ни е известна още от най-ранна детска възраст. Посредством специфичната интерпретация и обработка на този материал /чрез мачкане, огъване, рязане и др./, Светлозар Петков си поставя множество въпроси, свързани със Съзиданието. Така изработените от него керамични пластики и предмети оживяват по свой специфичен начин, като не са медиатор между автора и зрителя. Елементите, присъстващи в неговите произведения, са изработени от шамонизирани глинести маси, доработени с глазури, цветни ангоби, окиси и оцветители, посипани с кварцов пясък. По този начин разнообразните повърхности и релефи имат за цел да подсилят въздействието на формата и идеята на автора.

img_20161122_1633481

Светлозар Петков