Поетическо четене на Ани Илков

Културният център на Софийския университет и издателство “Жанет 45” ви канят на поетическо четене на Ани Илков на 21 декември 2011 г. от 19 ч. в Театралната зала на Ректората (вход от бул. “Цар Освободител”).

В сряда привечер, в залата на университетския театър, със съдействието на културният център, грознохубавият Ани Илков ще дресира декемврийски лирически животни. Поет на кислорода и въглерода, брат на сестра си, син на България и зет на Африка, той ще чете от своята книга „Събрано” /изд. „Жанет 45”/, глаголейки изот мрачините и сиянията на живота.

Ани е известен като реабилитатор и рехабилитатор на езика на Възраждането и европейския авангард, читател и почитател на Петър Берон, Раковски и Дилън Томас. Корав българин с жилка от с. Ружинци, той учителства в София, Делхи и Лондон. На място поетът Илков ще демонстрира що означава съседна рима и несъседни асоциации.

Заповядайте всички, за да се уверите каква е „свещената разлика между човек и влюбен!”!