Практика на вероятностите Интерактивен пърформанс на Михаил Големинов и Владимир Гунев

Владимир Гунев – контрабас
Михаил Големинов – пиано, електроника, авторски генеративен софтуер

В рамките на една спонтанна артистична ситуация, каквато създава импровизирането на музика към неми филми от зората на футуризма и дадаизма, каква е вероятността двама импровизатори да стигнат до идентични или сходни творчески решения? Отговор може да даде само съвместното им пътуване по неизвестна траектория.
Експерименталният филмов авангард от първата половона на миналия век, особено немите клипове на Ханс Рихтер, Ман Рей, Марсел Дюшан и др, са вдъхновяващ импулс за импровизирана музика, най-вече поради своята абстрактност и освободената, многопосочна асоциативност.
Готвейки се независимо един от друг за перформънса, двамата музиканти се осланят на интуицията, внушението и визията за предстоящата симбиоза на творческит им концепции, които във финалния момент ще се слеят, с неизбежните интеракции и конфронтации.

Пърформaнсът е част от четвъртото издание на фестивала „Сонограми”, организиран от „Ориндж фактори”.

FACEBOOK EVENT