ПРАКТИКИ НА ОТНОСИТЕЛНОСТТА

Емил Вълев – китара, електронни инструменти и смесени медии

Михаил Големинов – смесени медии, интерактивна видеоинсталация и електронни инструменти

Павлина Рибарова – рецитал

На концертната сцена симбиозата понякога е по-ценна от партньорството между артистите. Даже когато на пръв поглед е пълна с противоречия. По време на „Практики на относителността” три различни личности и техните светове ще си дадат среща, говорейки на различни художествени езици. Аудиовизуалните композиции на Емил Вълев (изкусен художник-живописец, изпълнител и композитор на футуристичен рок) ще се конфронтират с програмираните интерактивни хипер- и мета-инструменти на композитора Михаил Големинов, вплитащи  рецитациите на Павлина Рибарова (на френски език) в машинно генерирана сонорна тесктура, движеща се по непредвидима траектория.

„Практики на относителността” е концертен проект, част стратегия за запълване на вакуума, съществуващ в България по отношение на възприемането на дигиталните технологии като художествен медиум, както и идентифициране на възможностите за създаване на нови обществени стойности чрез нови форми на изкуство.