Obiectum Purum Увод във Феноменологията на Рене Декарт

Представяне и кръгла маса по повод книгата на Стефан Попов OBIECTUM PURUM: УВОД ВЪВ ФЕНОМЕНОЛОГИЯТА НА РЕНЕ ДЕКАРТ

С участието на: Стефан Попов, Деян Деянов, Димитър Вацов, Христо Тодоров

Модератор: Дарин Тенев

Книгата на Стефан Попов е посветена на тези фундаментални въпроси на европейската модерност – обекта, математизацията, математическото. Декарт рационализира достиженията на Галилей във физиката и астрономията, като изяснява, че в основата на модерната наука лежи абстракцията на обекта. Чистият обект, obiectum purum, е феномен на мисленето и няма битие в непосредствения опит на човешките същества. Декарт обвързва условията, които правят възможен чистия обект, с математическото и математизацията. Докато Галилей по непосредствен начин вижда света като универсум на математически отношения, Декарт след него изяснява характера на самата математизация, в какво тя се състои, какво означава, какви операции на интелекта предполага.

Стефан Попов (1957) е доктор по философия и социални науки от New School for Social Research, Ню Йорк (1996), и доктор на философските науки от СУ „Климент Охридски” (2015). Има едногодишни специализации по международни наказателни трибунали (Виена, 1994), международни режими за сигурност (Вашингтон, 1999), конституционна политика (Фрибург, 2003), понятия на публичната политика (Виена, 2011 – 2012). Автор е на  двутомника „Публичен процес: статии“ (Сиела, 2015), „Витгенщайн: Аналитика на мистическото“ (Алтера, 2008), “NATO’s Global Mission in the 21st Century” (NATO, 2000). Директор на РискМонитор (от 2007).

Fb Event

Аудиозапис от събитието