Литературно списание „МОРЕ“ брой 1 / 2017

Представяне от редакторите Иван Сухиванов и Росен Друмев

Списание „Море“ бр. 1/2017 съдържа текстове от Кристин Димитрова, Петър Чухов, Радослав Парушев, Деян Енев, Лилия Христова, Райна Маркова, Константин Трендафилов, Александър Кьосев, Ани Илков и др., а така също и преводи на Одън, Йейтс и др. Към броя е включено и цветно приложение с творби на скулптора Венцислав Занков, представен от Йордан Ефтимов. 

Литературно-художественият алманах „Море“ е създаден в Бургас през 1979 год. с цел да развива регионалната литература и култура. През 1980 год. излиза първият му брой, като скоро изданието излиза от регионалните си рамки и става трибуна на националната литература. В него освен бургаски автори публикуват както утвърдени български писатели, така и такива, които не намират трибуна за творчеството си в други издания и за чиято стойност говори популярността им във времето (напр. Ивайло Петров, Константин Павлов, Николай Кънчев, Биньо Иванов, Йосиф Петров и др.).

От 1993 год. приемник на Алманах „Море“ става Националното маринистично списание „Море“, където се публикуват статии на краеведи, историци, преводачи, представят се бургаски автори и художници, като обединяващите ги теми са свързани с морето. Художествената литература е сравнително малко застъпена, а литературната критика почти липсва. Списанието излиза до 2007 год. и през целия си 15-годишен период не претърпява развитие и промени в концепцията на списване.

По искане на писателската общност в Бургас от 2009 г. „Море“ е списание за литература, изкуство и култура. Изразеното от бургаската културна общественост мнение е, че списанието трябва да бъде правено в Бургас от редакционен екип, постоянно живеещ в града и сведущ, както в местната културна специфика, така и следящ литературните процеси у нас и по света. За да отговори максимално на очакванията на писателската общност, Община Бургас обявява конкурс за идейна концепция на списанието.

Авторитетно жури, с председател проф. Светлозар Игов, решава да се повери списанието Иван Сухиванов, Георги Ингилизов и Росен Друмев.
Настоящ редакционен екип: Иван Сухиванов и Росен Друмев