ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2 ART TALKS

Представяне и дискусия върху проект на The Fridge

С участието на: Наталия Тодорова и Ивана Ненчева (The Fridge), Илияна Кънчева, Наталия Йорданова, Войн де Войн, Райна Тенева, Красимир Терзиев, Ребека Руи, Гаел Буканд и Лъчезар Бояджиев.

Модератор: Стефка Цанева

Проектът „План за действие“ и допълващата го програма „Разговори с артистите“ включва представяне на автори, които изследват изкуството като действие и отговорност. В рамките на проекта художниците реализират самостоятелна изложба, като в процеса на работа имат пълната свобода да разработят свой авторски проект без ограничения в темата, концепцията или техниките. Чрез План за действие организаторите от The Fridge си поставят за цел да насочат вниманието към художествената сцена, развиваща се в една независима кохерентна среда, в която и самите те оперират като независимо арт пространство. Във всяко издание на проекта до момента се представят млади/дебютиращи автори, считано като предпоставка за развитие и насърчаване на експериментите в съвременното българско изкуство.

В първата серия изложби (2014 г.) със свои самостоятелни проекти участват авторите Георги Димитров, Мина Минов, Леда Ванева и Георги Шаров. В края на 2015 г. – началото на 2016 г. се реализира второто издание на План за действие, в което на артистите е предоставена възможността, ако желаят, да поканят гост към проекта – партньор, с когото да разговарят и обменят идеи в процеса на работа. Представените художници са Илияна Кънчева (с гост Красимир Терзиев), Наталия Йорданова (с гост Ребека Руи), Войн де Войн и Райна Тенева (с гост Лъчезар Бояджиев).

„Разговори с артистите“ е своеобразен завършек и обобщение на План за действие 2. На 5 март от 16:00 часа в Нова конферентна зала на СУ (II етаж, Северно крило, Ректорат) художниците ще представят реализираните през последните месеци проекти, ще разкажат за процеса на работа и ще участват в отворена дискусия за разговора в изкуството. Дискусията цели да постави акцент върху диалога в изкуството – както между художници, куратори и изкуствоведи, но въвличайки като коментатор и публиката. Как комуникираме във и чрез изкуството; по какъв начин обменяме опит, идеи и знание; възможно ли е отвореният  диалог да се превърне в достатъчно силен дразнител на рецепторите ни за света и в стимул за творческа активност; и нещо повече – можем ли да мислим самото изкуство като разговор без време между автор и публика?

План за действие 2 се осъществява с подкрепата на Наградата „Гауденц Б. Руф” и в партньорство с Културния център на Софийския университет, домакин на финалното публично представяне/дискусия към проекта.

16:00 – 16:50 / План за действие 2

Наталия Тодорова и Ивана Ненчева за проекта „План за действие“

Представяне на изложбите в рамките на второто издание на „План за действие 2“, разговор с авторите и гостите към проекта

16:50 – 17:00 / Почивка

17:10 – 18:00 / „Разговорът в изкуството, изкуството като разговор“, отворена дискусия

18:00 – 18:30 / Закриване