СКРИТОТО И ОТКРИТОТО Премиера на брой 17 на списание „Пирон”

Водещи броя: Калинка Янкова и Кристина Кирова
Представящи броя: проф. Милена Братоева и проф. Орлин Тодоров

Текстовете от проведената конференция: „Скритото и откритото – нива на интерпретации в сравнителното религиознание – текстове, ритуали и практики”, представени в брой 17 на списание „Пирон“, се обединяват около идеята за „реставрация“ на онези практики, ритуали и „скрижали на запазеното слово“, които приканват не към сравнения, а към знание за тях. Към вид осмисляне зад свободата да знаеш от какво се „разомагьосва“ един съвременен свят на „мъртви“ богове. Богове, които някога са имали Имена, чието изричане е карало да се появяват светове. Какво е останало от „времената преди нас“? В страниците на броя специалисти, докторанти и изследователи на древни и съвременни култури правят опит да позачистят сакрални текстове от скритите значения в името на оня древен съвет на един учител, към неговия ученик: „Синко, внимавай какво вършиш, защото трудът ти е труд за Бога, и ако пропуснеш или прибавиш една буква, ще разрушиш целия свят…“ Да „реставрираш“ старо знание е отговорност.
В края на броя, тихо и съвсем в стила на един „поетичен клуб“, в който вечна тема е философията, се поместват пет непубликувани до момента текста на отпътувалия си от този край на видимото проф. Димитър Зашев. Тъй като това събитие се случи малко след провеждането на конференцията „Скритото и открито“, вместо „край“ решихме да положим един венец от мисли в думи – излезли изпод перото на един ярък мислител. Мир и светлина, „повече светлина“, проф. Зашев!

ЕКИП:
Главен редактор: Александър Кьосев
Водещи броя: Калинка Янкова и Кристина Кирова
Отговорен редактор: Моника Вакарелова 
Коректор: Василка Шишкова
Рисунка на корицата: Боряна Петкова
Дизайн на корицата: Виктор Мухтаров