Психологически експертизи и грижата за себе си

Културният център на Софийски университет и издателство „Изток-Запад“ имат удоволствието да ви поканят на представяне на книгата на Симеон Кюркчиев „Психологически експертизи и грижата за себе си“.

С участието на доц. Милена Якимова, гл. ас. Галина Гончарова, д-р Димитър Кацарски

Събитие във Фейсбук

Съвременната власт се възпроизвежда под формата на желание за освобождаване. И ако това е така, то част от сегашните форми на свобода са същевременно и собственото си отрицание. Това напрежение е в основата на книгата „Психологически експертизи и грижата за себе си“ – един опит за критическо осмисляне на сложната актуална ситуация, при която психологическите експертизи се оказват място на едновременно случване на свобода и несвобода. Те дават пространство на лично усещане за освобождаване, но също и на стабилизиране на субективности, които са производни на нуждите на съвременния пазар на труда – адаптивност, гъвкавост, креативност, асертивност, позитивност и така нататък. Книгата е усилие да се разбере тази специфична обвързаност между свободата, принудата и субективността в съвременното офис и лично пространство.

Този разказ принадлежи на една вече сериозна традиция, която е забравила началото си във въпроса как да мислим законите на нещо, което изглежда да няма закони – модерната свобода. Как да мислим структурите на човешката дейност, която изглежда все по-освободена от авторитети, от поведенчески кодове, от нормативни предписания и която тъкмо в тази си напредваща освободеност става нарастваща производителна сила.   

доц. Милена Якимова

За автора: Симеон Кюркчиев е доктор по социология, главен асистент в катедра Обществени науки на Университета по архитектура, строителство и геодезия. Основните му интереси са свързани със социологическата диагностика на съвременността с фокус върху проблемите за психическото здраве и неврозите, психологическите експертизи и онтологията на субекта.