АКАДЕМИЧНИЯТ (UNDER)GROUND 1981 – 1989

Премиера на брой # 8 на онлайн списание „Пирон” 

Водещ броя: д-р Галина Гончарова

През 80-те години във и около Софийския университет възникват множество формални и полу-формални кръгове (салони, семинари, конференции и др.), които събират млади хора на науката и изкуството със силен критически усет и особен вкус към непреподавани и слабо познати по онова време теоретични традиции и интердисциплинарни подходи. В тях приятелските близости се пресичат с конфликтните самоличности, младежкият егоцентризъм – с пълна отдаденост на интелектуалната игра, купонджийските настроения – със самиздатски начинания, страстният интерес към изкуството – с отрицание към политическия и културен свят на българския държавен социализъм.

Дали тези кръгове успяват да развият нови, оригинални и вътрешно-опозиционни на официозната наука интереси и компетенции, които след 89-та година влизат в употреба на курсове и магистърски програми с култов статус, или просъществуват единствено в носталгичната памет за младостта (на участниците)? Дали в тях се конструират социални солидарности и идеологии на протеста или се аргументира резигнацията и дистанцията от всякакви форми на колективна съзнателност? Доколко те остават под „публичната и университетска повърхност“ и/или се превръщат в съществена, представителна част на съвременната университетска култура в България?

Предлаганият брой на онлайн списанието „Пирон“ търси отговор на тези въпроси, представяйки изложбата „Академичният underground 1980 – 1989” (02.12.2013 – 10.01.2014, Галерия „Алма Матер”), интервюта с известни български интелектуалци (участници в гореописаните кръгове) и интерпретации на млади учени и на студенти от Софийския университет върху събраните архивни материали и биографични свидетелства.

* * *

Дизайн на корицата и изложбените материали: Лъчезар Бояджиев

/използвани оригинални фотографски материали: Цочо Бояджиев; фотомонтаж: Деян Деянов/ 

Сътрудници за интервютата към броя: Ваня Еленкова, Владия Михайлова, Изабел Йорданова, Десислава Иванова, Яна Колева.

Координатор и коректор на сп. „Пирон” 8: Мария Цветкова