Прилепите: ужас и разум

Премиера и дискусия върху филма „В малкия голям свят на прилепите“

Знанието за прилепите, а и за други животни и растения, се отделя трудно от митовете и суеверията, свързани с тях. И това е така не от вчера. В предтечите на съвременното природознание – в протогеологията, протоботаниката и протозоологията на XVI и XVII век – знанието за минералите, растенията и животните безпроблемно смесва и обърква техни реални характеристики със символиката, която те носят в различни религиозни вярвания, езотерични доктрини и всевъзможни духовни и художествени сфери.

Модерната епоха ражда нов тип наука, която категорично разделя обективните свойства от символизмите и популярните митологии. Днес обаче, във времената на постистината, тази „вяра в науката“ е сякаш отново проблематична. Всякакви вярвания, предразсъдъци и „бабини деветини“ изплуват от ъглите на популярните митологии, а апокалиптичните страхове превземат остатъците от просвещенския Разум.

В началото на още една година, белязана от пандемията с COVID-19, ви каним на разговора „Прилепите: ужас и разум“, предшестван и провокиран от премиерата на документалния филм „В малкия голям свят на прилепите“.

Заедно ще видим какво знаем и какво не знаем за прилепите и връзките им с пандемията, как се добива научното знание, как различните науки си помагат и какво представлява работата на учения, представена през погледа на артисти. Ще се срещнем с част от екипа на филма и със специално поканените от нас участници в дискусията.

 • С участието на:
  Антония Хубанчева, еколог, прилеполог и комуникатор на науката, докторант към института по орнитология „Макс Планк“ и към БАН, съавтор и научен консултант на филма
  Гергана Димитрова, режисьор и сценарист на филма
  проф. Леандър Литов, катедра Атомна физика (СУ), ръководител на екипа от български учени в ЦЕРН
  доц. Николай Симов, ентомолог от Националния природонаучен музей при БАН
  Ивайло Миленков, физик и композитор
 • гл. ас. Кирил Василев, катедра Културология (СУ), експерт в област визуални изкуства
 • Модератор: проф. Александър Кьосев, преподавател по история на модерната култура в катедра Културология и Директор на Културния център на СУ.