Предизвикай: Вещното право!

Културният център на Софийския университет и издателство „Сиела“ имат удоволствието да ви поканят на премиерата на книгата „Предизвикай: Вещното право!“ със съставител Стоян Ставру. 

С участието на съдия Светлана Калинова, д-р Ивайло Костов и д-р Делян Недев

Събитие във Фейсбук

Една от най-систематизираните поредици със съставител Стоян Ставру, представяща най-новите и провокативни решения на ВКС, се обогати с луксозното издание на „Предизвикай: Вещното право!“.

В него се съдържат 68 постановления и тълкувателни решения на Върховния съд и на Върховния касационен съд, постановени във връзка със Закона за собствеността.

„Тълковникът“ съдържа актове от период от близо 60 години, които са систематизирани съобразно главите на ЗС. Актовете са оформени и по традиционния за поредицата „Предизвикай: Съдебната практика!“ начин – с ясно открояване на поставения пред съда въпрос и на дадения отговор.

В това издание от поредицата е добавен и богат инструментариум за ориентиране и работа със съдебната практика.

В рамките на събитието ще бъде представена и цялата поредица.