Контекст и контекстуализации Програма

Шеста интердисциплинарна конференция на Културния център, посветена на културната история на съвременността 

6 ДЕКЕМВРИ (вторник)

София, Огледална зала, Ректорат на СУ

ВЪЗМОЖНА ЛИ Е ТЕОРИЯ НА КОНТЕКСТА?

Модератор: Александър Кьосев

13:30 – 14:00 Александър Кьосев – Уводни бележки

14:00 – 14:30 Дарин Тенев – „Индексичност и контекст“

14:30 – 15:00 Жана Дамянова – „Контекстът като концепт в рецепцията му от деконструкцията и прагматиката“

15:00 – 15:30 Димитър Вацов – „Истина и контекст“

15:30 – 16:00 Васил Видински – „Контекстът на случайността – исторически и теоретични изводи за понятието „контекст“

16:00 – 16:30 Дискусия

16:30 – 17:00 Почивка

VARIA

17:00 – 17:30 Миглена Николчина – „Революция и време в творчеството на Юлия Кръстева“

17:30 – 18:00 Георги Герджиков – „Късномодерен контекст: масовата култура срещу културното изобилие

18:00 – 18:30 Нели Стоева – „Общински програми Култура. Български и европейски контекст“

18:30 – 19:00 Дискусия

7 ДЕКЕМВРИ (сряда)

Априлци, Хотел „Център“

КОНКРЕТНИ КАЗУСИ В ИСТОРИЧЕСКИ И СЪВРЕМЕНЕН КОНТЕКСТ

Модератор: Георги Каприев

16:00 – 16:30 Момчил Методиев – „Църковна история и светски контекст през комунизма. Повратна ли е 1944 година?“       

16:30 – 17:00 Деян Статулов – „Контекстът в социалистическата пропаганда. Практики в българското игрално кино“

17:00 – 17:30 Кафе-пауза

17:30 – 18:00 Симеон Кюркчиев – „Поява и развитие на алтернативните психологически практики в България след 2000 г.“

18:00 – 18:30 Соня Хинкова – „Съвременният „внос” на религиозност при мюсюлманите в България: външни влияния и перспектива“

18:30 – 19:00 Дискусия 

8 ДЕКЕМВРИ (четвъртък)

КОНТЕКСТУАЛНИ ЛИ СА НОВИ ТЕХНОЛОГИИ?

Модератор: Момчил Методиев

09:00 – 09:30 Тодор Христов – „Контекстуализирането на потребителски данни като режим на индивидуализиране“

09:30 – 10:00 Стоян Ставру – „Самоуправляващите се автомобили – новият контекст на етичните дилеми, или как технологиите ще променят правото?“

10:00 – 10:30 Георги Каприев – „Европейската мрежа Изток-Запад: текст, контекст, крос-контекст и виртуална библиотека. Един случай: Хуго Етериано, неговите дебати и техните прочити“

10:30 – 11:00 Дискусия

11:00 – 11:30 Кафе пауза

 ИГРОВОТО ДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ТЕХНОЛОГИИТЕ И КУЛТУРНИТЕ ПРАКТИКИ

Модератор: Миглена Николчина

11:30 – 12:00 Асен Канев – „Контекстът – между технологичните ограничения и възможности. Естетически примери от историята на компютърните игри“

12:00 – 12:30 Димитър Кацарски – „Опит за теоретично дефиниране на „игровото“ действие извън контекста на конкретната историческа „реалност“

12:30 – 13:00 Силвия Петрова – „Повторното омагьосване на света: добавената реалност на Pokémon GO“

13:00 – 13:30 Ива Неделчева – „Анализ на социокултурния феномен Pokémon GO и значението му за бъдещето на интерактивните медийни технологии“

13:30 – 14:00 Дискусия 

9 ДЕКЕМВРИ (петък) 

КОНТЕКСТЪТ, МЕДИИТЕ, ПОПУЛЯРНАТА КУЛТУРА

Модератор: Жана Дамянова

11:00 – 11:30 Христо Кафтанджиев – „Контексти и контекстуализации в маркетинговите общувания – успешни комуникативни подходи“

11:30 – 12:00 Силвия Димитрова – „Комуникационният контекст в навечерието на приемането на България в ЕС“

12:00 – 12:30 Жана Попова – „Изборът на генерален директор на БНТ в периода 1998-2015 г. Протоколният разказ и медийните разкази за „виновния“ контекст при една процедура“

12:30 – 13:00 Стоян Димитров – „Опити за преодоляване на контекста. Комуникативна преднамереност във видеопродукцията“

13:00 – 13:30 Дискусия

ВОЙНИТЕ И ПРИМИРИЯТА МЕЖДУ ИЗКУСТВАТА И КОНТЕКСТА

Модератор: Тодор Христов

15:00 – 15:30 Нора Голешевска – „Любомир Далчев и контекстите на историзиране на изкуството в България през ХХ век“

15:30 – 16:00 Катерина Кокинова – „Читателят: между празнотите и контекста“

16:00 – 16:30 Ирина Самоковска – „Хамлетмашина”: еманципаторен потенциал на „цитатмашините” с контекстуален „свръхбагаж”

16:30 – 17:00 Дискусия

17:00 – 17:30 Кафе пауза

17:30 – 18:00 Богдана Паскалева – „Неутрализация на контекста: дада“

18:00 – 18:30 Христиан Вачков – „От Писоара до Селфито. Проблемът за контекста в света на изобразителното изкуство“

18:30 – 19:00 Димитър Божков – „Аби Варбург и колажирането на паметта“

19:00 – 19:30 Дискусия