Просветителство срещу идеологема: Цветан Стоянов, Атанас Натев, Димитър Аврамов

Направление по Теория на литературата към Института за литература при БАН, Катедра Теория и история на литературата в СУ „Св. Климент Охридски”, Културен център към СУ „Св. Климент Охридски” ви канят на националната научна конференция Просветителство срещу идеологема: Цветан Стоянов, Атанас Натев, Димитър Аврамов.

Четвъртък, 28 ноември, Зала 1

10:00-12:00, Сутрешно заседание

Водещ: Миглена Николчина

 Михаил Неделчев (НБУ): Ефектът на за-минаващото присъствие и участие (Цветан Стоянов и Атанас Натев). Ескиз към литературоведски мемоари. Част втора

 Миряна Янакиева (БАН): Димитър Аврамов и Бодлер

● Инна Пелева (ПУ): Цветан Стоянов или българската интелигенция през 1960-те и днес – възможните избори

 Амелия Личева (СУ): Понятието „световна литература” при Цветан Стоянов и днес

11:30-12:00 – Дискусия

13.30-15:30, Следобедно заседание – част І

Водещ: Божана Филипова

 Яни Милчаков (ШУ и УниБИТ): Цветан Стоянов: свободата на есето в несвободната култура

● Бойко Пенчев (СУ): Цветан Стоянов или „реабилитацията” на Дионисовото в социалистическата култура от 60-те и 70-те години

● Георги Илиев (БАН): Трагичното на изкуството, трагичното на политиката и „вътрешното напрягане на битието“: Цветан Стоянов

● Бисера Дакова (БАН): Неавтентичният човек или за внезапните симетрии в идеологическото писане на Цветан Стоянов

15:00-15:30 – Дискусия

16:00-18:00 Следобедно заседание – част ІІ

Водещ: Дарин Тенев

 Надежда Цочева (ШУ): Димитър Аврамов – за изкуството на синтеза и за декоративните експерименти на Чавдар Мутафов

 Божана Филипова (СУ): Как е възможен синтезът на изкуствата? Прочит на „Сирените” през Димитър Аврамов

● Цветанка Атанасова (БАН): „Щрихи към историята и семантиката на понятието „декоративност“

● Светлина Фотева: Типове интелигенция  и идеологеми в България през 1970 – те г. Значение на книгата на проф. Димитър Аврамов “Естетика на модерното изкуство“

● Васил Василев (БАН): Димитър Аврамов и идеята за родното

17:30-18:00 – Дискусия

Петък, 29 ноември, Нова конферентна зала

10:00-12:00, Сутрешно заседание

Водещ: Амелия Личева

● Александър Панов (БАН): Отношението култура – изкуство като проблем на теорията

 Рая Кунчева (БАН): Димитър Аврамов и въпросът за реализма

 Вихрен Чернокожев(БАН):  Диалогът на Димитър Аврамов с изкуствата – утвърждаване  на антитоталитарната култура по време на тоталитаризми

 Катерина Клинкова (СУ): Димитър Аврамов в контекста на критическата рецепция на модернизма в България

11:30-12:00 – Дискусия

13.30-15:30, Следобедно заседание – част І

Водещ: Камелия Спасова 

● Николай Аретов (БАН): Подриване и компромис: Ранните белетристичните книги на Цветан Стоянов

● Огнян Ковачев (СУ): За шайките и шарките на шаяка в „Изключителната биография на Буди Будев“

● Пламен Антов (БАН): Стопански прагматизъм и идеология: „Ние и Арчи“

● Мая Горчева: Просветителство и емиграция: неуспелият проект на „Изключителната биография на Буди Будев”

15:00-15:30 – Дискусия

16:00-18:00 Следобедно заседание – част ІІ

Водещ: Огнян Ковачев

● Миглена Николчина (СУ): Жанрът-ейрон: прочит на теоретика през белетриста Цветан Стоянов

● Дарин Тенев (СУ): Буди Будев и животните в „Броселиандовата гора”

● Камелия Спасова (СУ): Педагогическата провинция: Лао Це и Буди Будев

● Мария Калинова (СУ): Втората част на разговора: Цветан Стоянов, Георги Марков

17:30-18:00 – Дискусия

18:00 – В рамките на форума ще бъде представена монографията на Александър Панов „Литературният образ извън пространството на книгата“. За книгата ще говори доц. д-р Миряна Янакиева.

Събота, 30 ноември, Зала 2

09:30-12:00, Сутрешно заседание

Водещ: Мария Калинова

 Гергана Златкова (СУ): За един критически текст на Атанас Натев върху пиесата “Физици” на Фридрих Дюренмат

 Соня Николова (БАН):Полето на идеите през погледа на Атанас Натев. Естетическа и етична рецепция на западната литература през социализма

● Атанаска Методиева (ЮЗУ): Архивът говори: идеологически стратегии на литературната критика в Русия през втората половина на ХХ век

● Татяна Пантева (СУ): Просветителският проект на Диас-Плаха за европейска Испания в условията на франкизма

● Катерина Кокинова (СУ): Авторът “беглец”: Гомбрович и Набоков

11:30-12:00 – Дискусия

13.30-15:30, Следобедно заседание – част І

Водещ: Георги Илиев

● Йордан Ефтимов (НБУ): Препрочитайки две книги от 1968 година: “Тъга и порив на епохата” на Асен Игнатов и “Естетика на модерното изкуство” на Димитър Аврамов

 Нонка Богомилова (БАН): За философската “тъга и порив”

 Ирен Александрова (СУ): Отговорникът за хармонията или за потребността от наставник

 Никола Бенин (РУ): „Геният и неговият наставник” от Цветан Стоянов – замаскираното говорене срещу пагубните недъзи на социализма

15:00-15:30 – Дискусия

16:00-18:00 Следобедно заседание – част ІІ

Водещ: Миряна Янакиева

● Цветана Хубенова (СУ): Цветан Стоянов и изстраданата Шилерова „РАДОСТ” (По „Идеи и мотиви на отчуждението в Западната литература”)

● Яница Радева (СУ): Симптоматика на отчуждението в сърцето на идеологемата. Цветан Стоянов и “Над твоя дом спокойствие” (1967)

● Пламен Пенев: Димитър Аврамов и Цветан Стоянов – интелектуално-етично битие и състояване на хуманитарните идеи в догматично-авторитарната епоха”

● Светлозар Игов (БАН): Спомени и размисли за Цветан Стоянов

17:30-18:00 – Дискусия

18:00 – Заключителни думи