Прочити на Данте Премиера

„Данте пише за всеки и ни отвежда в светове, които не са свързани само и единствено с неговия свят, а със световете на вечността. Той дава най-силен, ярък и убедителен образ на отвъдните светове“.

Автор на думите е проф. Владимир Градев, който ни отвежда на пътешествие именно през тези светове с тритомника „Прочити на Данте“, който събира коментарите му върху „Божествена комедия“. „Прочити на Данте“ е забележителен принос в световната дантология, който прави шедьовъра на Данте Алигиери близък за съвременния човек, разгръщайки пред него пластовете история, философия, богословие и литература. Културния център на СУ има удоволствието да ви покани на премиерата му на 10 октомври от 18:30 ч. в Театралната зала.

Проф. Градев започва да пише „Прочити на Данте“ по времето на пандемията от COVID-19, което съвпада и със 700-годишнината от смъртта на поета. „Прочити на Данте” в три тома, посветени на „Ад”, „Чистилище“ и „Рай”, изясняват взаимовръзките и смислите на стиховете и въвеждат читателя в сърцевината на поетичния и духовен гений на „Божествена комедия”. Проф. Градев разкрива най-дълбоките значения в текста на Данте, които често се губят в превода, без да остава единствено в полето на академичното. Той създава разказ, чиято цел е да увлече читателите да поемат на пътешествие с един от най-значимите поети на Средновековието.

В представянето на тритомника ще участват проф. Владимир Градев, проф. Георги Каприев, проф. Александър Кьосев и д-р Вероника Келбечева. Модератор на разговора ще бъде Тони Николов.

Проф. Владимир Градев преподава теория на религията в специалност „Културология“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и „Философия на религията“ в Нов български университет. Основните му изследователски интереси са в областта на философия на религията, съвременната философия, културологията и политическите науки. От 2001 до 2006 г. е посланик на България при Светия престол и Малтийския орден. Автор е на книгите „Това не е религия”, „Излизания”, „Разпознавания”, „Приближавания” и др.