Равен ли е пътят към Кеймбридж?

Прожекция на филма на Елдора Трайкова „Кеймбридж“ и дискусия на тема равен  достъп до качествено образование в България. 

С участието на гл. ас. Георги Няголов, Катедра “Англицистика и американистика”  към СУ и алумни на програма “Заедно в час“.

Събитие във фейсбук

Културният център на Софийския университет и фондация „Заедно в час” ви канят на безплатна прожекция на документалния филм на Елдора Трайкова „Кеймбридж“, която ще бъде последвана от дискусия на тема достъп до качествено образование за всички деца в България.

„Кеймбридж“ (2015, реж. Елдора Трайкова) проследява в продължение на една година ежедневието в Долни Цибър – голямо село с преобладаващо ромско население в най-бедния регион в Европейския съюз – Северозападна България. Заради стремежа на местните хора към образование медиите иронично са нарекли селото „ромския Кеймбридж“. Във филма ще можете да видите историите на ученици, които мечтаят да учат в елитни университети в чужбина въпреки трудните условия в средата, в която живеят.

Какво представлява качественото образование? Какви са факторите, които определят дали едно дете в България би имало достъп до такова? Как децата, отрастващи в неблагоприятни социо-икономически условия могат да реализират потенциала си? Тези и други въпроси, повдигнати от „Кеймбридж“, ще обсъдим с Георги Няголов, главен асистент в катедра „Англицистика и американистика“ към Факултета по класически и нови филологии на СУ и алумни на програма „Заедно в час“, преподавали на деца в трудни социално-икономически условия.

* * *

Гл. ас. д-р Георги Няголов е доктор по английска средновековна и ренесансова литература и преподавател в катедрата по англицистика и американистика на СУ „Св. Климент Охридски“, където защитава докторат върху игрословието на Шекспир. Работи за равен достъп до истинско образование, съсредоточено върху адекватна професионална реализация, но и върху нагласи и ценности за осъзнат, активен и отговорен живот. През последните 10 години се стреми да запали студентите по смисъла и удоволствието от внимателното четене, експериментира с различни педагогики и разсъждава за това как ученето да бъде по-качествено и полезно.

Стефан Лазаров е част от програмата на „Заедно в час“ от 2013 до 2015 г и преподава Английски език в гр. Златица. Доскоро той беше и програмен координатор „Образование“ в Национална мрежа за децата – обединение от вече 144 неправителствени организации, работещи за постигането на най-добрия интерес на всяко дете, като всяка от тези организации има различен фокус – образование, правосъдие, здравеопазване и пр. Стефан координира няколко образователни проекта, най-важният от които е „Училището като център в общността“. Други два са свързани с превенцията на отпадането от училище и на училищната агресия. Стефан е член на наблюдателния комитет на ОП НОИР (Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“), на комисията за определяне на иновативни училища и на Учебно-методически съвет към Националния център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти.

„Заедно в час“ е неправителствена организация, чиято мисия е да предостави равен достъп до качествено образование на всяко дете в България независимо от населеното място, в което живее, училището, в което учи, етническия му произход и социално-икономическото положение на родителите му. Фондацията е създадена по инициативата и с финансовата подкрепа на фондация „Америка за България“ и е част от международната мрежа Teach for All, чийто подход успешно се прилага в повече от 40 други държави на шест континента.