РАЗПИЛЕНИ МИСЛИ Мила Стоева и Наталия Дарманчева

Нестандартният проект на Наталия Дарманчева и Мила Стоева обединява две самостоятелни текстилни изложби, обвързани с общия мотив за разпилените мисли. През месец февруари в галерия „Алма Матер“ на Софийския университет художничките ще покажат текстилни пластики, инсталации и пластични обекти, създадени специално за пространствата на галерията. Техните диаметрално противоположни позиции и начини на изразяване в областта на текстилното изкуство разкриват интимни страни от преживени събития и емоции, страхове и желания.

Мила Стоева представя пространствени обекти и форми, както и произведения за стена, изградени от един основен материал – синтетични влакна, в които авторката вгражда специфична светлина, за да им придаде магичен, нереален вид. Серията творби е наречена „3 без 15“. Три без петнайсет е часът, в който мислите се промъкват в съня, превръщат се в кошмари, завладяват съзнанието и го обграждат като в затвор. От три без петнайсет започва трескавото очакване на утрото, когато мислите постепенно освобождават съзнанието от решетките на мрака.

Мила Стоева завършва специалност Текстил в НХА (2005, възпитаник на проф. Овчаров и проф. Анна Бояджиева). В рамките на международната програма на Университета Лион ІІ (Франция), завършва магистърска степен по Културни политики и управление на проекти в Белград, но силната й връзка с изкуството я връща отново в специалност Текстил – изкуство и дизайн в НХА, където през 2013 год. защитава докторска степен. От 2013 год. е хоноруван асистент в специалността. Нейните професионални интереси основно са в областта на текстилното изкуство и дизайн и съвременното изкуство. Мила Стоева се изявява успешно както на национални изложби и конкурси, така и на международни събития. Има множество участия в научни конференции, посветени на текстилното изкуство, като през 2015 год. активно участва в организирането на българо-полската конференция „Археология и съвременност в текстилното изкуство“.

Наталия Дарманчева представя интересна авторската концепция: Спри да мислиш толкова. Човекът е такъв, каквито са мислите и мечтите му. Не е нужно да знаеш всички отговори. Те ще дойдат при теб, когато имаш нужда от тях и без да ги очакваш. Най-големият източник на опасност и нещастие човек носи на раменете си, но така също и собственото си спасение. „Следвай мечтите си” е посланието на художничката, изразено през многоцветни текстилни обекти.

Наталия Дарманчева е бесарабска българка, родена в Молдова. През 1994 год. се премества в България, където завършва НХА през 2000 год, спец. „Текстил- изкуство и дизайн” при проф. Анна Бояджиева. През 2008 год. защитава образователната и научна степен Доктор по научната специалност „Изкуствознание и изобразителни изкуства”. Член на Съюза на Българските художници, секция „Текстил”. Хоноруван преподавател в НХА. Има творчески участия и публикации в България и в чужбина. Работи в областта на съвременното текстилно изкуство, използвайки традиционни техники като ръчна бродерия, апликация, пачуърк, ръчна хартия.