Референдуми, идентичности, гражданско общество

Културният център на СУ „Св. Климент Охридски“ и Издателство „Сиела“ ви канят на дискусия по повод книгата „Гражданското участие в конституционната демокрация“ на Атанас Славов

Модератор: проф. Александър Кьосев

Сред участниците в дискусията са проф. Тодор Танев (СУ), проф. Михаил Неделчев (НБУ) и други членове на академичната общност и представители на граждански организации

Книгата „Гражданското участие в конституционната демокрация“ представлява изследването на гражданското участие, което има за цел както да информира за различните форми и процедури, така и да мобилизира и консолидира подкрепа за запазване и развиване на ценностите и принципите на либералната демокрация. Книгата споделя убедеността, че гражданското участие е съществен аспект от конституционната демокрация, като в същото различните негови форми и практики трябва да са съобразени с основните принципи на върховенството на правото, суверенитета, разделението на властите. Самото отваряне на институциите към различните форми на гражданското участие е гаранция срещу поставянето им в зависимост и контрол от добре организирани олигархични лобита.

Разглеждат се формите на националните и местните референдуми, националната, местната и европейската гражданска инициатива, петициите и обществените консултации на нормативни актове. Представят се модели и практики на гражданско участие от различни страни – членки на Европейския съюз и Съвета на Европа, както и от САЩ.


Атанас Славов е юрист – конституционалист, преподавател по публичноправни науки в катедра „Публична администрация“ на СУ „Св. Климент Охридски”. Доктор по право  на University of Glasgow  (2016) и доктор по конституционно право на СУ „Св. Климент Охридски” (2009). Специализирал е в различни американски и европейски академични институции. Изследва и публикува по проблемите на конституционното право и теория, пряката демокрация и гражданското участие, политическата теология. Автор на монографията „Върховенството на конституцията. Същност и гаранции“ (ИК „Проф. Петко Венедиков“, 2010).

 FACEBOOK EVENT