Рецепция на антични митологични сюжети в българските визуални изкуства

Катедрата по класическа филология на СУ и Катедрата по история на литературата и сравнително литературознание на ПУ организират дискусия на тема „Рецепция на антични митологични сюжети в българските визуални изкуства”. Семинарът продължава поредицата дискусии в рамките на тригодишния междууниверситетски проект  „Арион: документиране и изследване на рецепцията на античната драма в България” (развиван с подкрепата на ФНИ към МОМН).

В дискусията ще вземат участие: специалистът по антична култура Виолета Герджикова, изкуствоведите Ирина Генова и Ангел Ангелов, художникът Димитър Келбечев.

Модератор: Доротея Табакова

В края на събитието ще бъде представен специалният брой на Алманаха за литература „Ах, Мария: обсебена от античността”, посветен на 90 годишнината на специалност „Класическа филология” в СУ, както и на резултатите от дейността по проекта „Арион” през първия етап от неговото развитие.