РЕ-ТУР: Две сили, които се създават

В работата си Севда Семер често изхожда от най-интимните дълбини на вътрешния си свят. Лични емоции, субективни възприятия и търсене на идентичност под формата на дневници, рисунки и инсталации, в които присъства гласът на художничката, очертават интимно поле на комуникация с публиката. Така е и в тази изложба, но проектът си поставя цели, които са много по обхватни от заявяването на скрита интимна същност.

„Да бъдеш себе си в свят, в който личната репрезентация минава през филтъра на нормативния хетеросексуален модел, е процес, който изисква много време и енергия. Как Азът може да репрезентира себе си, без да нагажда същността си в удобни обществени клишета, от страх, че някаква страна от интимните му характеристики може да стане причина да не бъдат оценени неговия професионализъм, образование, творческа енергия? По какъв начин това се отразява на общуването и възможността да споделяме един и същ език? В „Две сили, които се създават“ Севда Семер се фокусира върху културата на лицемерното, лишено от дълбочина, приемане на различието, в което думите служат единствено за изразяване на политическа коректност“, пишат организаторите.

Повече за изложбата вижте в сайта на Plus 359 Gallery

РЕ-ТУР e инициатива на Културния център, в която погледът на публиката върху актуални изложби на съвременното изкуство се среща с прочита на авторите и кураторите. Повече за миналите издания вижте в страницата Проекти.