РЕ-тур: Срещи със съвременното изкуство

Кой има право да говори за съвременното изкуство?

Това е въпросът, който стои в основата на серията дискусии на Културния център – „РЕ-тур: Кураторският разказ среща разказа на публиката“. Проектът е мотивиран от два явни проблема на съвременното визуално поле у нас. Първият е липсата на пространство за критическо осмисляне на процесите във визуалното изкуство, включително липса на стабилни медии за изкуство и на функционираща оперативна критика. Вторият е по-широкият въпрос – кой всъщност може да говори за съвременно изкуство, има ли монопол върху правото на интерпретация на творби и изложби и какви практики могат да бъдат приложени за промяна на тези процеси.

Без да има претенции да даде еднозначен отговор на тези многопластови проблеми, проектът извежда на преден план нуждата от изграждане на разбираща и критичномислеща публика на съвременно визуално изкуство в България. В неговите рамки се осъществяват срещи на млада аудитория и представители на визуалното поле – галеристи, автори, критици, изкуствоведи. Заедно, в споделено пространство, двете страни коментират и дискутират важни експозиции, поставени в софийските галерии. В тези дискусии погледът към изложените творби се разширява, биват открити и аргументирани нови гледни точки, задълбочават се познанията на една вече имаща интерес към визуалното изкуство публика и се дава по-голяма видимост на важни изложби, които често минават без масов интерес.

В рамките на проекта през зимния семестър на 2020/21 г. Културният център организира пет срещи между публика, изкуствоведи, автори, куратори и галеристи. Всяка от тези срещи е разделена на две. Първата част се осъществява като ТУР на конкретната експозиция, запознавайки аудиторията с концепцията ѝ, така както я виждат нейните автор и куратор. Във втората част публиката прави РЕ-тур на изложбата, в който има възможност да сформира и аргументира собствена интерпретация, критическа позиция и оценка на видяното, без задължително да се придържа към чутото на кураторския тур. 

Запис на срещите от серията  РЕ-тур: Кураторският разказ среща разказа на публиката през зимния семестър на 2020/21 г.  можете да видите на YouTube канала на Културния център, както и на неговата Facebook страница.

  • Изкуство с/без времето – Софийска градска художествена галерия.

ТУР: воден от Лъчезар Бояджиев и Даниела Радева, 15 юни 2020

РЕ-тур дискусия: водена от Владя Михайлова и Кирил Василев, 22 юни 2020

  • „Автопортрети“, изложба на Димитър Солаков, в гал. „Структура“, 10 октомври 2020

ТУР: воден от автора на изложбата Димитър Солаков

РЕ-тур дискусия: водена от Мартина Йорданова и Кирил Василев

  • „След 11 септември: образи от Кота Нула“, фотографска изложба на Джоел Майеровиц, в Софийска градска художествена галерия, 19 октомври 2020

ТУР: воден от организатора на изложбата Гергана Мудова

РЕ-тур дискусия: водена от Георги Лозанов и Кирил Василев

  • „Изкуство и политика: съжителства и конфронтации“ в гал. „Структура“, 14 ноември 2020

ТУР: воден от галериат и куратора Мария Василева

РЕ-тур: воден от Красимир Терзиев и Кирил Василев

  • „Биофилия“, изложба на Калина Димитров, в гал. „Кредо Бонум“

ТУР: воден от автора на изложбата Калина Димитрова, 27 ноември 2020

РЕ-тур дискусия: водена от Петер Цанев и Кирил Василев, 16 януари 2021

Заснемане и монтаж: Калин Серапионов
Визия на проекта: Виктор Мухтаров