Списание Пирон

„Пирон“ е списание на Културния център на Софийския университет, посветено на наука и художествена култура. Създадено е през 2010 г. Изданието има интердисциплинарен характер и цели да създаде форум за новаторски явления в хуманитарните науки и за съвременни процеси в изкуствата; от специален интерес са междинните полета на творчески контакти между тях. Тази хибридност превръща „Пирон“ в списание за критика във високия смисъл на думата – от конкретни оценки на актуални произведения до дългосрочни залози на критическата теория. Подобна програма налага изследване на публичните функции на науката и изкуствата – еднакво важни са както идеите, така и сред какви публики живеят те, какъв е социалният им ефект, какви са дългосрочните им и краткосрочни последици, какви реакции, възражения и употреби пораждат.