СПИСЪКЪТ НА КОРАБИТЕ за преданото и за разсеяното четене, късно нощем

Професорска лекция на Александър Кьосев

Лекцията ще бъде последвана от премиера на новата книга на проф. Александър Кьосев „КАРАНИЦИТЕ ОКОЛО ЧЕТЕНЕТО. Научни дискусии, публични дебати и институционални конфликти около природата и състоянието на четенето1960-2012 г.” /Издателство „Сиела”/ в ресторант Алма Матер, СУ, от 19:30 ч.

Монографията ще представят проф. Албена Хранова и проф. Ангел Ангелов.

“Караниците около четенето” е интердисциплинарна книга, която описва и коментира научните дискусии, публичните дебати и институционалните конфликти около един възлов въпрос на съвременността – съдбата на четенето и читателя. Тя проследява настоящото равнище на тази проблематика в различни национални ситуации и различни научни полета – литературна наука, културни изследвания, социология, история на книгата, психология, когнитивистика. Разнообразните подходи кулминират в няколко важни питания: какво точно е четенето; как не само да научим, но и да мотивираме децата да четат; какви са политиките на четенето; и какво точно трябва да разбираме под „грамотност“ и „читателска компетентност“. В последната глава те са разгледани на фона на глобализацията, новите медии и дигиталната революция, които променят основните културни, образователни и технологични условия на читателския акт – а с това и самия него.