Текстил изкуство и дизайн

Катедра „Текстил – изкуство и дизайн“ към Национална художествена академия и Културният център на СУ „Св. Климент Охридски“ ви канят на студентска изложба: Учебни задачи по живопис.

Последната изложба в Галерия “Алма Матер” за летния семестър 2017 год. представя творбите на студенти от Националната художествена академия, специалност „Текстил – изкуство и дизайн”, изучаващи живопис при проф. Вихрони Попнеделев и хон. ас. д-р Медеа Янкова. С подкрепата на останалите колеги от катедрата: проф. Анна Бояджиева, хон. ас. д-р Мила Стоева, доц. д-р Вержиния Маркарова, доц. д-р Аделина Попнеделева, преп. д-р Цвета Явашева и други, младите художници получават отлично теоретично познание и практически умения в областта на текстилното изкуство и текстилния дизайн.
 
В изложбата са включени работи на студенти от I-ви курс и една студентка от III- ти курс – Ния Якимова. Подбраните творби ясно показват положителните резултати от педагогическия подход на преподавателите по живопис в катедрата.
 
“Живопис” се преподава на студентите през първите три години на обучение, като в I- ви курс, I- ви семестър, задачата е натюрморт и пейзаж – важна основна част в обучението, която позволява на развиващите се таланти да се занимават с живопис, която да им помага за проектантските задачи по текстилен дизайн и художествен текстил.

В изложбата ще видите творби на:

Мария Томовска – I-ви курс 

Татяна Монева – I-ви курс  

Ирина Василева – I-ви курс

Станимира Пенева – I-ви курс  

Eмилия Колева – I-ви курс  

Петър Косаров – I-ви курс