Театър и истина Премиера на книгата на Ани Васева

С участието на Димитър Вацов, Камелия Спасова и Димитър Божков

Наистина ли се случват нещата в театъра? Събитията в театъра действителни ли са? В театъра лъже ли се? Каква е разликата между „наистина“ и „истина“ в театъра? Въпроси, чийто отговор уж знаем – в театъра нещата не са „като в живота“. И все пак театърът е живот. Театърът е място на чудеса. Театърът е място, където имаме шанса да преживеем живота като друг. „Театър и истина“ се заема да изследва възможностите, които тези въпроси разтварят пред нас. Да открие как театърът едновременно е наистина и не е и как това не е лъжа.

В тази книга любителите и изследователите на актьорското майсторство, на режисурата, на теорията и историята на театъра ще открият и анализи на проблеми като ефектът на отчуждението при Брехт, естественото при Станиславски, възможността при Арто, биомеханиката при Мейерхолд, как театърът е игра според Шехнер, защо ролята е призрак според Коклен, както и защо актьорът може всичко. Разгледани са понятия като „действителност“, „игра“, „илюзия“, в светлината на тезите на ключови за рабирането на театралната теория философи като Дидро, Лесинг, Гьоте, Шилер, Шелинг, Хегел. Специално внимание е отделено на явления като „реалистичен театър“, „условен театър“, „политически театър“, на съвременната теория и практика в областта, както и на частния случай на „перформанса“.

Ани Васева е режисьорка и изследователка на изпълнителските изкуства, съоснователка на Метеор. В театралната си практика има зад гърба си над двадесет постановки, както и радиопиеси, видеотеатър, изложби и други визуални проекти. Пише статии и критически изследвания в областта на театъра, танца и визуалните изкуства. Изнасяла е лекции, преподавала е и участвала в проекти на множество български и чуждестранни институции като НБУ, СГХГ, Гьоте-институт, Културен център на СУ, Токийски университет, Университета Холинс (Вирджиния), Tanzquartier (Виена), Музей Сералвеш (Порто), Kunstenfestivaldesarts (Брюксел), Rotor (Грац) и др. „Театър и истина“ е втората ѝ самостоятелна книга след „Що е то съвременен танц“ (Метеор, 2017).

Книгата е издадена с помощта на Министерство на културата. Дейността на „Метеор“ през 2021 г. се осъществява със съдействието на Национален фонд „Култура“.

Поръчайте онлайн.