ТЕОДОСИЙ СПАСОВ ТРИО

Теодосий Спасов – кавал, вокал
Пейо Пеев – гъдулка
Петър Миланов – китара