Управление на бедността Хигиена и медицина през междувоенния период

Представяне на книгата на Вероника Димитрова

С участието на доц. Милена Якимова от катедра “Социология” и доц. Жана Попова от катедра “Радио и журналистика” към Софийски университет “Св. Климент Охридски”.

„Управление на бедността (Хигиена и медицина през междувоенния период)“ (изд. “Изток-Запад”, 2018) е дисертационното изследване на д-р Вероника Димитрова. Фокусът е върху техниките на здравеопазването и медицината, които се прицелват в управлението на съвместния живот в България и имат ефекти върху модернизирането му. Книгата проследява законодателството и дебатите между различните движения в медицината, които формират системата на здравеопазването в междувоенния период.

След Първата световна война държавата е в тежка икономическа криза: бедността започва да изглежда като революционна заплаха. На фона на събитията в Русия България, както други държави в Европа, въвежда първите сериозни социални политики (здравни, жилищни, градоустройствени, пенсионни), за да противостои на тази “опасност”. Биополитиката като специфична техника на управление на населението се насочва към определени групи от него, като посредством това съучаства в изобретяването на категориална решетка на обществото.

Книгата изследва този процес през няколко градски “персонажа”:  фигурата и тялото работника, които в началото на века са почти фикционални и добиват плътност с регулациите след Първата световна война, “бездомниците” – новите стихийни заселници в София, в битка с които общината въвежда политиките за благоустрояване на града, “професионалната” градска домакиня и майка. Изработването на тези идентичности предопределя накъде ще поемат медицинските регулации и принудите към следване на определен тип поведения.

Д-р Вероника Димитрова е асистент в катедрата по Социология на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Занимава се със социология на медицината и здравеопазването, социология на пола, качествени методи в социологията. Тя е изследовател на междувоенния период в България.

Събитие във “Фейсбук”