„ФИЛОСОФИЯТА В „ХАМЛЕТ” – ФИЛОСОФИЯТА ХАМЛЕТ” / лекция на проф. ГЕОРГИ КАПРИЕВ

Катедра „Англицистика и американистика” и
Културният център на СУ „Св. Климент Охридски”
представят:

„ФИЛОСОФИЯТА В „ХАМЛЕТ” – ФИЛОСОФИЯТА ХАМЛЕТ”

публичната лекция на проф. ГЕОРГИ КАПРИЕВ

В РАМКИТЕ НА ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИЯ ШЕКСПИРОВ СЕМИНАР

„КАКЪВ НИ Е ХАМЛЕТ”

 

Дата: 19 ноември, 18.00 часа 2014 година

Място: Библиотечно-информационен център към Катедра “Англицистика и американистика”

Ректорат, Централна сградата, V етаж

Facebook event

 

„Питането за философията в Хамлет минава през херменевтично насилие, интерпретиращо всички персонажи в пиесата като ипостасирани огледални проекции на Хамлет. Тълкувайки експлицираните философски дискурси в хоризонта на тогавашните философски модели, анализът установява тяхното снемане чрез самоубийствата на Хамлет в една „практическа метафизика”, в която фактът става метафизичен, а метафизиката – действена: Философията-Хамлет.”

проф. Георги Каприев