Философията и границите на изкуството

Ако първите философи бяха поети, то мислители ли ще бъдат последните художници?

Литература, театър и фотография от:

Ренета Бакалова, Цочо Бояджиев, Ани Васева (и „Метеор“), Ида Даниел, Деян Деянов, Гергана Динева, Валентин Дишев, Кристиян Енчев, Захари Захариев, Иван Ланджев, Антоанета Николова, Валентин Славеев, Хараламби Паницидис, Меги Попова, Тодор Тодоров, Мирослав Христов.


Вечерта е част от честването „125 години университетска философия в България“, по случай годишнината от създаването на първата университетска катедра по философия в България – катедра „Философия и педагогия“ в СУ „Св. Климент Охридски“.

FACEBOOK EVENT