Скритото и откритото

Катедра „История и теория на културата” (ФФ, СУ) и Културният център на СУ „Св. Климент Охридски” ви канят на интердисциплинарна научна конференция:

СКРИТОТО И ОТКРИТОТО

Нива на интерпретации в сравнителното религиознание – текстове и практики

Фокусът на конференцията е в скритите и открити послания в текстове и практики от религиозен и философски характер, които стоят в основата на културните картини на света. Това, което в голяма степен предопределя облика на една цивилизация, е нейното отношение към традицията, която я е белязала, придала й е значение и смисъл. Въпросите са за това от какви митове се влияят културите днес, как интерпретират миналото в перспективата на духовното и културно наследство, религията, философията и различните системи от вярвания. Познаването на дадена култура, която светът разглежда през монокъла на глобализацията в перспективата на многообразието и  културното наследство, е своеобразна „визитна картичка” за „отсрещната страна” между комуникиращи общности.

Ако „същността на всяка култура е религията” (според Освалд Шпенглер), то посланията на свещените текстове, още от Двуречието, Древен Египет, Китай, Индия, очертават контура на бъдещите цивилизации, оформен при залеза на предшестващите ги и определя, в голяма степен, пътеките на бъдещите култури. Своеобразния „културен код”, въз основа на който Древна Гърция определя философията и етиката на западната цивилизация е принцип на препредаване – устно и писмено – в чиито послания се съдържат основанията за съществуване на обществената система – Източна и Западна.

28 НОЕМВРИ 2017
ПЪРВИ ДЕН: Изток – „Скритото и откритото – равнища на тълкуване в древните текстове и практики”

13:00 – 13:30ч: Откриване и приветствия

Модул 1 – Древни религии: Месопотамия, Древен Египет, Ведическа Индия, Персия

13:30 – 14:00ч: Анелия Николова: … “Измери Бел структурата на Апсу…”
14:00 – 14:30ч: Доц. Теодор Леков – Свещените текстове на Древен Египет – между скритото и откритото
14:30 – 15:00ч: Доц. Гергана Русева – „Пихме сома, станахме безсмъртни, стигнахме до светлината, открихме боговете“ – или как да вникнем в някои от ведическите текстове?
15:00 – 15:30ч: доц. Иво Панов – Зримото и незримото в зороастризма и манихейството
15:30 – 16:00ч: д-т Махса Нураи – Exposing the  Hidden; A Study of Sohrab Sepehri’s Seda-ye Pa-ye Ab as an attempt in Concreting and Abstrakt

16:00 – 16:30ч.: Кафе пауза

16:30 – 17:00ч: Виктор Стефанов: За скритото и явното в древните светилища от Мала Азия

Модул 2 – Китай, Корея, Тибет, Япония

17:00 – 17:30ч: проф. Александър Федотов – Будистката поезия на Кюньо – скритото и явното
17:30 – 18:00ч: д-р Теодора Куцарова – Скриването на света в света: измеренията на даоисткото учени
18:00 – 18:30ч: Теодора Тутекова – Изображенията на Тара в системата на Атиша. Семантика на  цветовете в тибетската иконографи
18:30 – 19:00ч: д-т Калинка Янкова – За Пустотата в Дзен (Школата от Киото) и/или Какво Бог не е (Майстер Екхарт)

 

29 НОЕМВРИ 2017
ВТОРИ ДЕН: Запад: езотеричното и екзотеричното в сравнителното религиознание – констелации

10:00 – 10:30ч: Денис Исаев: Социалният ред, отразен у епоса „Веда Словена”

Модул 3 – Античност и Християнство

10:30 – 11:00ч: д-р Диляна Филипова – Пед-агония: битката между Иаков и Бога като апофатическа педагогика
11:00 – 11:30ч: Олга Стойнева – Исихазмът – начин на живот на християнските подвижници
11:30 – 12:00ч: проф. Владимир Градев – „Малък трактат за един малък катахизис“

12:00 – 13:00ч: Работен обяд

13:00 – 13:30ч: д-р Владимир Маринов – Проблемът за всеобщото спасение в религиозните спорове от късната античност
13:30 – 14:00ч: д-т Пламен Гечев – Съвременен прочит на Майстер Екхарт и преоткриването на дъното на душата. Има ли духовно несъзнавано?

Модул 4 – Ислям

14:00 – 14:30ч: д-р Ариф Абдуллах – Историчност и аисторичност: херменевтика на религиозния текст
14:30 – 15:00ч: д-т Кристина Кирова – Скритите и открити послания за жените в Свещения Коран
15:00 – 15:30ч: д-р Велин Белев – Анри Корбен – из „Скрития имам” – биографичен Post-scriptum на един философски разговор

 15:30 – 16:00ч: Кафе пауза

16:00 – 16:30ч: проф. Павел Павлович – Зараждане на авторитетното позоваване (иснад) в исляма
16:30 – 17:00ч: проф. Мони Алмалех – “Един библейски смислов айсберг”

Модул 6: Сравнително религиознание

17:00 – 17:30ч: доц. Ивайло Костов – „Защото няма нищо тайно, което да не стане явно…“- ролята на съзнанието при оформянето на духовни ценности
17:30 – 18:00ч: доц. Цветелин Степанов – Световни и монотеистични религии във вътрешна Азия – I-Xвек
18:00ч: Закриване на конференцията от доц. Цветелин Степанов

FACEBOOK EVENT