Нова сесия за кандидатури за представяне на изложби в галерия „Алма Матер” за периода март – юни 2015 г.

Културният център на СУ „Св. Климент Охридски”

обявява сесия за нови кандидатури за изложби в галерия „Алма Матер” за периода:

март – юни 2015 г.

 

Краен срок за подаване на предложения – 31 януари 2015 г.

На адрес: cultcentersu@gmail.com и lidia_vlaxova@abv.bg

Моля, изпратете:

  • Авторска и/или кураторска концепция на изложбата и технически изисквания
  • Визуален материал
  • Творческа автобиография

За предложения от организации/артисти, които не са част от структурата на СУ, моля, към описаните документи прибавете и кратко описание на организацията и дейността си (до 3 параграфа) и препоръка от организация, която вече си е партнирала с Културния център при подготовката на събития (постоянно обновяващ се списък на партньорите ни можете да намерите на https://culturecenter-su.org/?page_id=1249)

Селекцията на кандидатурите се осъществява от Културния съвет към Центъра, сесиите са два пъти в годината.

Галерията се ангажира с изготвяне на информационни съобщения и разпространението им до широк кръг медии, университетските среди и други културни институции. По желание на автора се изготвя дизайн на плакат. Всички автори, които представят своите произведения, трябва да са подготвили платната / или други носители за окачване. Системата за окачване в галерията е на принципа корда. За пластичните произведения разполагаме с практикабли.

Организаторите на събития в партньорство с Културния център на СУ ползват безвъзмездно пространствата на галерия “Алма Матер”. Забрнено е използването на галерията с търговска цел – творбите не се продават, а достъпът до изложбите е свободен за всичики желаещи в рамките на регламентираното работно време – от понеделник до петък, 9.00 – 17.00 часа (за отделни събития се правят изключения за уикендите, по предварителна уговорка с организаторите).

Организаторите са задъжени с договор към Културния център на СУ за спазване на предварително уговорените срокове за подготовка на събитието. При некоректно отношение губят правото си за участие на следващи сесии до решение на Ректора на СУ, Културния съвет или Директора към Център.

По желние на авторите/оргнизаторите: след приключване на изложбата могат да дарят една творба (по избор) за художествения фонд на Софийския университет. Ще получат съответния документ-удостоверение за дарение.

* * *

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ НА ГАЛЕРИЯ “АЛМА МАТЕР”

/изготвил Васил Василев/

ЛЯВО ПОМЕЩЕНИЕ

ДЯСНО ПОМЕЩЕНИЕ

/фотографии: Васил Василев/