История и съвременност на философията

ЮБИЛЕЙНА КОНФЕРЕНЦИЯ В ЧЕСТ НА 60-ГОДИШНИНАТА НА ПРОФ. ДФН ГЕОРГИ КАПРИЕВ И ПРОФ. ДФН СТИЛИЯН ЙОТОВ

С еднодневна конференция на тема „История и съвременност на философията“ катедра История на философията при Философски факултет отбелязва шестдесетгодишнината на своите членове проф. дфн Георги Каприев и проф. дфн Стилиян Йотов, двама от най-проницателните историци на философията в научната култура на съвременна България.

Конференцията ще се проведе в Аулата на СУ „Св. Климент Охридски“ на 16 октомври 2020 г., петък, от 13 часа.

Стилиян Йотов. снимка: Цочо Бояджиев 

ПРОГРАМА 

13.00 Откриване на конференцията със слово на проф. дфн Александър Кънев, ръководител на катедра История на философията. Приветствия към юбилярите.

13:30 проф. дфн Олег Георгиев – „Още веднъж за прочита на миналото“

14:15 доц. д-р Гергана Динева – „За свободата на волята. Отново („Парадоксът“ на Августин)“

15:00 доц. д-р Васил Видински – „Още веднъж за агрегата от стаи [ein Aggregat von Kammern] при Готлоб Фихте“

15:45 Почивка

16:15 проф. д-р Христо Тодоров – „Понятията и техните истории“

17:00 проф. дфн Георги Каприев – „Историко-философският стил на Стилиян Йотов и неговите ходове. A case study“

17:45 проф. дфн Стилиян Йотов – „Кант – един бунтар на средна възраст“

Георги Каприев. снимка: Кирил Проданов