СОЦИАЛНИТЕ НАУКИ ПРЕД ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА ПРОМЕНЯЩИЯ СЕ СВЯТ

Софийски диалози, 24то издание

Международна конференция в чест на 80-та годишнина на проф. д.ф.н. Ивайло Знеполски

Организирана от Дом на науките за човека и обществото (София) 

С подкрепата на: Фонд Научни изследвания при ФФ на СУ „Св. Климент Охридски“, Френски културен институт и Културен център на СУ „Св. Климент Охридски“  

София, 10-11 ноември 2020

Онлайн в канала на Културния център в YouTube

10 НОЕМВРИ 2020 

9.40 Ивайло Знеполски, Жана Дамянова

Встъпителни думи

ПЪРВИ ТЕМАТИЧЕН КРЪГ: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД СОЦИАЛНИТЕ НАУКИ

Водещ: Христо Тодоров

10.00-10.30 Ивайло Знеполски

Социални науки и революционна промяна – прагматични аспекти

10.30-11.00 Мишел Виевиорка

Социалните науки могат ли да ни помогнат да мислим пандемията?

11.00-11.30 Димитър Вацов

Силите на речта като сили на промяната

11.30-12.00 Даниел Даян

Към една публична сфера на жеста и монстрацията

12.00-12.30 Стилиян Йотов

Документалният подход 

12.30-13.00 Владимир Градев

Изпитанието на различието

Дискусия: 13.00-13.30

Обедна почивка 13.30-15.00

ВТОРИ ТЕМАТИЧЕН КРЪГ: ИСТОРИЯТА ОТБЛИЗО И ДАЛЕЧ

Водещ: Боян Знеполски

15.00 – 15.30 Михаил Груев

Архивната революция, историографията на промяната и предизвикателствата пред изследванията на комунизма днес

15.30-16.00 Жак Рьовел

Linguistic turn като симптом и като историографски опит

16.00-16.30 Джовани Леви

Границите на генерализицията в историята и в социалните науки

16.30-17.00 Адам Такач

Почеркът на историята и социална критика

17.00-17.30 Хайнц Висман

От един език към друг или предизвикателството на науките за човека

17.00-17.30 Дискусия


11 НОЕМВРИ 2020

ТРЕТИ ТЕМАТИЧЕН КРЪГ: СОЦИАЛНИ НАУКИ И СОЦИАЛНИ ДИНАМИКИ

Водещ: Димитър Вацов

10.00-10.30 Сирил Льомийо

Размишления върху сегашната криза на социологията

10.30-11.00 Боян Знеполски

Колективните идентичности в Европа: може ли днес културната принадлежност да бъде „силна“ и политически безопасна?

11.00-11.30 Георги Лозанов

Същност, генеалогия и критически потенциал на метафората „чалгализация“ на обществено-политическия живот

11.30-12.00 Александър Кьосев

Утопията: перспективи и безперспективност на нейното теоретизиране

12.00-12.30 Дискусия

Обедна почивка 12.30-14.30

ЧЕТВЪРТИ ТЕМАТИЧЕН КРЪГ: НОВИ ПОДХОДИ И ПРОБЛЕМАТИКИ В ИЗСЛЕДВАНИЯТА НА ЕЗИКА, ЛИТЕРАТУРАТА И КУЛТУРАТА 

Водещ: Боян Манчев

14.30-15.00 Михаил Неделчев

Персоналистическото мислене в системи от биографии

15.00-15.30 Стоян Атанасов

Да четем Казанова както Знеполски чете Сад и Набоков

15.30-16.00 Христо Тодоров

За изкуството да поддържаш разговор

16.00-16.30 Боян Манчев

Философия на образа и критика на културата. Метаморфози на производството на художествена стойност

16.30-17.00 Жана Дамянова

Семиотика и история

17.00 – 17.30 Дискусия

17.30 – 18.00

ЗАКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА