Памет и справедливост Лични спомени и публични разкази за комунизма

Дискусията по повод книгата на проф. Даниела Колева „Памет и справедливост. Лични спомени и публични разкази за комунизма“ е част от цикъла публични семинари на МП Културна антропология, Софийски университет. Организатор на поредицата е Велислава Петрова. 

Докато спорим, не забравяме 

Как социализмът/ комунизмът се конституира като публична и културна памет? Кой си спомня и какъв ефект има спомнянето върху връзките между личности и групи? Какво е отношението между официалната и всекидневната памет? Между паметта и справедливостта? Кои културни модели и форми участват в създаването и споделянето на разкази за миналото? Как личните спомени са повлияни от публичните речници, образи и тропи? Дали промяната на публичната памет засяга биографичното припомняне? От тези въпроси е предизвикано изследването на паметта за комунистическото минало: „официалната“ памет, създавана от институциите; публичната, опосредствана от медии, ритуали, филми и книги, градска среда и пр. и всеки- дневната, биографична памет, сондирана чрез устна история. 

Участници

Даниела Колева е преподавателка по културология на Софийския университет. Интересите ѝ са в областта на устната история и антропологията на социализма и прехода, биографичната и културната памет, политиките на памет и наследство, социалния конструктивизъм. 

Анета Василева е архитект, архитектурен историк, критик и публицист. Тя е доктор по история и теория на архитектурата с фокус върху архитектурата от втората половина на ХХ век и е преподавател в Катедра „История и теория на архитектурата“ в УАСГ. Анета Василева е член на A10 New European Architecture Cooperative, секретар на българската група към DOCOMOMO International, член на Комитета по Образование и теория на ДОКОМОМО Интернешънъл и съосновател на архитектурна група WhAT Association (WhATA).

Светла Казаларска е главен асистент в Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българската академия на науките. Защитила е докторска дисертация в катедра „История и теория на културата” на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 2011 г. Автор е на книгата „Музеят на комунизма: между паметта и историята, политиката и пазара“ (2013). Изследователските й интереси се простират в следните полета: антропология на социализма и постсоциализма, музеология, визуални изследвания, антропология на града.

 

Достъпът до събитието е със зелен сертификат. Ще бъде излъчвано на живо на страницата на СеминарБГ във Facebook.