ТРАНСКУЛТУРНАТА ПАМЕТ И РЕЦЕПЦИЯТА Ѝ В ЕВРОПА

Между 17 и 19 април 2016 в Ректората на СУ ще се проведе третата пленарна конференция на международната изследователска мрежа „В търсене на транскултурна памет в Европа“ (COST Action IS1203 In search of transcultural memory in Europe (ISTME).

Конференцията е част от серия международни форуми, провеждани в различни изследователски центрове и посветени на изследванията на формите на памет в съвременна Европа. Настоящото издание ще бъде посветено на транскултурните динамики на паметта в Европа и ще се фокусира върху начините, по които наративите на паметта, произведени от различни политически деятели, членове на обществото, писатели, хора на изкуството и др., циркулират из Европа и пресичат европейските граници. Как биват тълкувани, присвоявани, превеждани паметовите разкази? По какъв начин се превръщат в действия? В каква степен и как тези процеси засягат индивидите и обществата? Какви са пътищата и траекториите, по които паметовите наративи преминават през границите между различни националности и култури?

Тези и подобни въпроси очертават полетата за дискусия между участниците в конференцията.  Очакват се над петдесет гости от страната и чужбина. Програмата включва пленарна част, четири официални лекции, дискусионен панел на българските участници, организационна среща на членовете от международната мрежа COST ISTME. Ключови лекции ще изнесат утвърдени учени като проф. Алайда Асман (Констанц), проф. Миглена Николчина (София), проф. Пола Хамилтън (Сидни), проф. Вулф Канщайнер (Аархус).

От българска страна събитието се осъществява със съдействието на катедра Теория и история на културата (Философски факултет) и Културния център на Софийски университет.

COST_Sofia_proramme – 17 – 19.04.2016