Култура на прехода Преходът и раждането на новата държавно-политическа система

Какво ни казват литературата, киното, театърът за изминалите 30 години?

От началото на прехода през 1989 г. изминаха повече от 30 години. И макар историците да обсъждат края му, в общественото съзнание той се възприема като вечно настояще. Време е тези десетилетия, обхванали голяма част от биографиите на няколко поколения, да бъдат погледнати от дистанция. Затова Културният център на СУ, съвместно с екипа на проекта „Преходът след 1989“, инициира този разговор със своя цикъл лекции „Култура на прехода“. Те ще анализират не само обществено-политическите събития от периода, но и сложното им отражение в културата и изкуствата, които на свой ред формират представи.

В 8 лекции от 27 септември до 24 април ще търсим прехода в огледалото на медиите, литературата, театъра, киното, визуалните изкуства и архитектурата с водещи изследователи като Михаил Груев, Орлин Спасов, Ани Бурова, Камелия Николова, Ингеборг Братоева-Даракчиева, Мария Василева, Анета Василева и Александър Кьосев. Лекциите са предназначени за широка аудитория и целят да предизвикат дискусия – не само върху процесите в самите изкуства, но и върху начините, по които те интерпретират и осмислят прехода. Началото ще бъде поставено с темата

Преходът в България и раждането на новата държавно-политическа система

на 27 септември от 18.30 ч. в Театралната зала на СУ. Историкът доц. Михаил Груев ще направи опит за систематизация на движещите сили на промените в България през 1989–1991 г., на хронологическите граници и интерпретативни рамки на българския преход. Лекцията ще разгледа разграждането на старите тоталитарни структури и формирането на новата политическа система, от състоянието на обществото в навечерието на промените и наследствата на т.нар. „възродителен процес“ до ерозията на двуполюсния модел и възхода на различните популизми. Вижте презентацията, съпътстваща лекция на доц. Груев на този линк.

Пълна програма на лекциите:

27 септември 2023 г., 18.30 ч., Театрална зала | Доц. д-р Михаил Груев: Преходът в България и раждането на новата държавно-политическа система

25 октомври 2023,18.30 ч., Театрална зала |  Доц. д-р Орлин Спасов: От социализъм към капитализъм: траектории на медиите след 1989 г.

29 ноември 2023, 18.30 ч., Театрална зала | Доц. д-р Ани Бурова: Литературата в контекстите на прехода. Преходът в интерпретациите на литературата

20 декември 2023, 18.30 ч., Театрална зала | Проф. д.н. Камелия Николова: Образи на прехода в новата българска драма

31 януари 2024, 18.30 ч., Театрална зала | Проф. д-р Ингеборг Братоева-Даракчиева: Образи на прехода в българското игрално кино

28 февруари 2024, 18.30 ч., Театрална зала | Д-р Мария Василева: В дебрите на прехода – визуалните изкуства в търсене на изход

27 март 2024, 18.30 ч., Театрална зала |  Д-р Анета Василева: ВРЕМЕТО Е НАШЕ? 1990-те на архитектурата: битка с модернизма, гаражна архитектура и мутробарок

24 април 2024, 18.30 ч., Театрална зала | Проф. Александър Кьосев: Непреходната култура и културата на прехода


Лекциите от поредицата „Култура на прехода“ се осъществяват в рамките на научния проект „Преходът след 1989 г. – интерпретации на историческата промяна, социалния опит и културната памет в съвременната българска литература“, подкрепен от Фонд „Научни изследвания“ – МОН (договор № КП-06-Н40/7, 10.12.2019), с базова организация СУ „Св. Климент Охридски“.