декември 2011

Поетическо четене на Ани Илков

21 декември 2011, 19 ч.

Театрална зала

Поетът ще чете от своята книга „Събрано”, глаголейки изот мрачините и сиянията на живота.