октомври 2012

Въображението днес Call for papers ПРОБЛЕМНО ПОЛЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА Това заглавие, което до известна степен продължава тематиката от конференцията в Априлци през 2011 г. („Модели за мислене на бъдещето”), е реплика към известната статия на Лиотар „Времето днес”. В нея се предполага, че централна функция на пазара е да неутрализира бъдещето, да го предвижда като сигурно и безсъбитийно, използвайки не… Read more »