декември 2018

Миграция. Взаимодействие. Развитие Дискусия със студенти, преподаватели и експерти

19 декември 2018 г., 18:00 ч.

Театрална зала Алма Алтер

Тази среща е първата от поредица от дискусии на „Каритас“ за повишаване на чувствителността на българското общество по темата Миграция и устойчиво развитие.