март 2019

Радичков Научна конференция

28 март 2019

Театрална зала Алма Алтер

Еднодневната конференция „Радичков на 90“ е посветена на 90-годишнината от раждането на Йордан Радичков и 15-годишнината от неговата смърт.