Годината в книгоиздаването

НАДЕЖДА МОСКОВСКА

за процесите в българското и световно книгоиздаване през изминалата година