Годината в театъра

ГЕОРГИ КАПРИЕВ

за значимите събития и процеси в театъра през изминалата година