Годината във визуалните изкуства

МАРГАРИТА ДОРОВСКА

за значимите изложби и арт събития през изминалата година