Повторение и идентичностни модели Семинара за хуманитаристи

Панел Културология и антропология, част от лекционно-семинарния цикъл „Повторение и модели: трансформации“

Лектори: доц. д-р Даниела Колева и гл. ас. д-р Галина Гончарова

През зимния семестър на 2015/2016 Семинарът за хуманитаристи с подкрепата на Културния център на СУ организира поредица дискусионни панели под общата тема „Повторение и модели: трансформации“. 
Трите панела, които ще се проведат в Нова конферентна зала в Ректората, са с различна дисциплинарна насоченост с цел да се изследват механизмите, по които повторенията на определени смислови ядра, разкази, идеологеми, езикови фигури, ценностни указания, публични дискурси, образи и факти, оформят модели в различните социокултурни сфери; и какви трансформации произвеждат (или спират) впоследствие. Форматът на събитията е замислен така, че публиката и лекторите да дискутират по конкретни проблеми, маркирани в лекционната част, в свободна уъркшоп среда. 

14:00–15:30 Лекции

доц. Даниела Колева: „Възпитаване на памет? Случаят Белене“ 

гл. ас. Галина Гончарова: „Биографичните интервюта като инструмент за изследване на транскултурната памет“ 

15:30–16:00 Кафе пауза

16:00–18:00 Дискусионен модул

модератори Зорница Драганова и Илвие Конедарева

FB Event