25 години специалност „Изобразително изкуство“

От 4 до 18 ноември 2019 г. в пространството на Галерия „Алма Матер“ ще бъде представена изложба на преподавателите от Катедра „Визуални изкуства“ на Факултета по науки за образованието и изкуствата на СУ „Св. Климент Охридски“. Тя е посветена на юбилея на специалност „Изобразително изкуство“ и се осъществява с финансовата подкрепа на ФНИ на Софийския университет чрез проект „25 години специалност Изобразително изкуство“ с ръководител проф. д. изк. Лаура Димитрова.

В изложбата участват преподавателите от Катедра „Визуални изкуства“: проф. д-р Стефан Алтъков, проф. д. изк. Лаура Димитрова, проф. д-р Бисера Вълева, доц. д-р Анна Цоловска, доц. д-р Мая Димчева, гл. ас д-р Добрин Атанасов, гл. ас. д-р Снежина Бисерова, ас. д-р Венцислава Стоянова, ас. д-р Красимира Дренска, ас. Явор Грънчаров.

Специални гости на изложбата са: доц. Драган Немцов, основател на специалността; проф. д-р Орлин Дворянов и проф. Буян Филчев, дългогодишни преподаватели в Катедра „Визуални изкуства“ и инспектора на катедрата Милка Белева.

Стефан Алтъков

Лаура Димитрова 

Венцислава Стоянова