250 години Бетовен

Концерт от XIV Фестивал Изкуството на барока 

В програмата: 

Лудвиг ван Бетовен

Соната No. 17 в ре минор
Largo, Allegro – Adagio – Allegretto

Клавирно трио No. 3, оп. 1 в до минор
Allegro – Adagio – Scherzo – FInale, Presto

Василий Илисавский – хамерклавир
Зефира Вълова – цигулка
Людовико Минази – виолончело