НОВ РЕАЛИЗЪМ Международна Хумболтова конференция

Катедра „История на философията“ организира международна Хумболтова конференция върху новия реализъм – наскоро възникнало, но вече значимо движение в съвременната философия. В нея ще участват създателите на движението на новия реализъм – проф. Маурицио Ферарис (Торино), проф. Маркус Габриел (Бон) и проф. Марио Де Каро (Рим) – както и изтъкнати философи от Германия, Италия, България и други страни. Конференцията се реализира с щедрата подкрепа на фондация „Александър фон Хумболт“.

Повече от 200 години развитието на философията в Европа е доминирано от антиреалистки нагласи и тенденции – от критическата философия на Кант през философията на живота на Ницше, трансценденталната феноменология на Хусерл и херменевтиката на Гадамер до постструктуралистките концепции на Фуко и Дерида. В хода на това развитие философите се концентрират все повече върху условията и начините на функциониране на различните системи на репрезентиране на нещата и все по-малко върху разработване на оригинални теории за природата на нещата. Тази мащабна критическа традиция на философстване успява да създаде впечатляващ инструментариум от способи за разкриване и проблематизиране на догматични навици и схеми на концептуализиране на реалността. Ала вътрешната й диалектика я кара да обвързва все по-тясно теоретично и догматично философстване и я довежда до все по-дълбок скептицизъм относно възможностите на теоретичната философия – на способността й да играе важна конструктивна роля в големите дебати на съвременността. Движението на новия реализъм цели да разкрие нови перспективи пред философското теоретизиране, като инициира дебати върху следните проблеми: (1) дали може да се развие алтернатива на традицията на антиреализъм, която доминира в (континентална) Европа от Кант до постмодернизма, без при това да се пренебрегват нейните критически постижения?, и (2) дали разделението между континентална и аналитична философия не е вече анахронично и контрапродуктивно?

Макар и да възниква съвсем скоро, новият реализъм предизвиква мащабни дискусии, в които вземат участие водещи европейски и американски мислители като Умберто Еко, Хилари Пътнам и Джон Сърл, а идеите му вече намират отзвук и в полета извън философията – архитектура, литература, педагогика, политическа теория, теория на изкуството, социални науки и пр.

Основни въпроси, които ще бъдат дискутирани на конференцията, са:
• Какво е новото в новия реализъм?
• Дали новият реализъм е същностно плуралистки реализъм?
• Какво отличава новата реалистка онтология от традиционната и от аналитичната онтология?
• Какво е отношението между новия реализъм и други форми на реализъм в съвременността?
• Какви перспективи открива новият реализъм към дебатите във философията на съзнанието и в социалната онтология?
• Дали разделението между аналитична и континентална философия вече отживява времето си?
• Как дебатите върху новия реализъм влияят върху дисциплинарни полета извън философията – film studies, gender studies и др.?

Маурицио Ферарис е директор на Лабораторията за онтология към университета в Торино. Автор е на десетки книги и стотици статии, носител е на международни награди за философия. Работил е в тясно сътрудничество с Умберто Еко и Жак Дерида, а в последните години и с Джон Сърл. Ръководи голям международен проект със седалище в Париж върху „докумедиалната революция“ – ролята на информационните технологии при конституирането, разбирането и трансформирането на дълбинните структури на социалната реалност, партньори по който са някои от най-авторитетните американски и европейски университети.

Маркус Габриел е директор на Международния център по философия в Бон. Специализира при две от големите фигури в съвременната американска философия – Томас Нейгъл (Ню Йорк) и Джон Сърл (Бъркли). На 28 г. става най-младият професор в Германия от времето на Шелинг и Хегел. Автор е на философския бестселър „Защо светът не съществува?“, който излиза на немски през 2013 г. и вече е преведен на основните европейски езици. Самият Габриел владее десет езика. Създател е на онтологията на смисловите полета.

Марио Де Каро е професор в Римския университет III и редовен гост-професор в Tufts University (USA). Автор е на широко дискутираната концепция за либералния натурализъм. Канен е да изнася лекции в над 40 университета по света, включително в Харвард, Принстън, Сорбоната и Хайделберг. Бил е президент на Италианското общество за аналитична философия. Работи в тясно сътрудничество с Хилари Пътнам и е издател на последните сборници с текстове на големия американски философ.

FRIDAY / 26.05.2017

Location: Sofia University (Main Building) / Aula Magna

11.00 – 11.30 Official opening of the conference

Maria Stoycheva, Vice-rector of Sofia University St. Kliment Ohridski

Maurizio Ferraris, President of the Laboratory for Ontology at the University of Turin

Alexander Kanev, Chair of the Department of the History of Philosophy

Other officials & Congratulatory addresses

11.30 – 12.30 Maurizio Ferraris (Turin): Learning From Post-Truth

Location: New Conference Hall at Sofia University (Main Building)

14.00 – 14.45  Jens Rometsch (University of Bonn): What’s a Realist Concept of Reality?

14.45 – 15.30 Hyun Kang Kim (University of Applied Sciences Düsseldorf): The Real in Film

15.30 – 16.15 Enrico Terrone (FMSH Paris, University of Turin): Does Perception Matter? The Parallel Lives of New Realism and Naïve Realism

16.15 – 16.45 Coffee break

16.45 – 17.30 Georgi Kapriev (University of Sofia): Das Sein des Gedankens als Gedanke bei Anselm von Canterbury und die Sinnfeldontologie

17.30 –18.15 Anton Friedrich Koch (University of Heidelberg): Hermeneutischer Realismus und transzendentaler Idealismus

18.30 – 19.00 Lora Tasseva: Presentation of the Programs of the Alexander von Humboldt Foundation

19.30 Reception: Hall Alma Mater (hosted by the Faculty of Philosophy, Sofia University)

SATURDAY / 27.05.2017

Location: New Conference Hall at Sofia University (Main Building)

09.30 – 10.15 Stilian Yotov (University of Sofia): Der Neue Realismus und die Wiederentdeckung Schellings

10.15 – 11.00 Luca Illetterati (University of Padua): Constructivistic Consequences of New Realism

11.00 – 11.30 Coffee break

11.30 – 12.30 Markus Gabriel (University of Bonn): Mental Realism – New Realism’s Philosophy of Mental Appearances

12.30 – 13.15 Christo Todorov (New Bulgarian University, Sofia): Wozu brauchen wir den Wahrheitsbegriff?

14.30 – 15.15 Alexander Kanev (University of Sofia): How Is (Non-)Being Possible? On the First Principles of Reality
15.15 – 16.00 Tiziana Andina (University of Turin): For a Realistic Conception of the State

16.00 – 16.30  Coffee break

16.30 – 17.15 Katerina Kolozova (Institute of Social Sciences and Humanities, Skopje): Some Political Considerations of the Inhuman in an Automated Era

17.15 – 18.00 Nikolai Milkov (University of Paderborn): What Is Analytic Philosophy?

18.00 – 19.00 Mario de Caro (University of Rome III, Tufts University): Realism and Pluralism

19.30 Reception: Alma Mater Hall (hosted by the Department of the History of Philosophy)

SUNDAY 28.05.2017

Location: New Conference Hall at Sofia University (Main Building)

 10.00 – 10.45 Jan Voosholz (University of Bonn): A Formal Ontological Game. Does Meillassoux’s Speculative Realism Need a Correlation?

10.45 – 11.30 Stanimir Panayotov (Central European University, Budapest): Speculative Manhood
Nihilism, Eliminativism and Realism

11.30 – 12.15 Svetlana Sabeva (University of Plovdiv): Phänomenologie der lebendigen Erde:
Realismus ohne Naturalismus

13.30 – 13.45 Tobias Keiling (University of Freiburg): What Is Phenomenological Realism?

13.45 – 14.30 Georgi Gerjikov (University of Sofia): Fields of Sense and the Contemporary Status of the Subject

14.30 – 15.00 Coffee break

15.00 – 15.45 Vassil Vidinsky (University of Sofia): The Notion of ‘Metaphysical Context’ and the New Realism

15.45 – 16.30 Alex Kostova (University of Sofia): Truth Without Representation: New Realist Ways of Overcoming Dogmatism

16.30 – 16.45 Alexander Kanev (University of Sofia): Closing Remarks