27 и 28 ноември / Наследството на лингвистиката в българската литературна теория – национална научна конференция

Направление по Теория на литературата към Института за литература при БАН

Катедра Теория и история на литературата в СУ „Св. Климент Охридски” и

Културен център към СУ „Св. Климент Охридски”

представят

Национална научна конференция

Наследството на лингвистиката

в българската литературна теория

 

 

Нова конферентна („огледалната”) зала

Ректорат, СУ „Св. Климент Охридски”

27, 28 ноември 2014 г., 10.00 – 19.00 часа

 

Четвъртък 27.11. 2014,
Нова конферентна („огледалната”) зала

→10:00 – 12:30

Откриване: Амелия Личева

 Водеща: Амелия Личева

Александър Панов (БАН): “Дръжте ми дискурса” четвърт век по-късно

● Юлияна Стоянова (СУ): Наследството на лингвистиката в българската литература

● Мая Горчева (ПУ): Старобългаристът проф. Иван Добрев за новата българска литература, или за „безхитростната буквалност“ на филологическото

● Регина Койчева (БАН): Роман Якобсон и предизвикателствата на старобългарското стихосложение

● Огнян Ковачев (СУ): Език и езиково самосъзнание в беседите и трудовете на Петър Увалиев

12:00 – 12:30 Дискусия

 

→ 13:30 – 15:30

Водеща: Цвета Хубенова

● Александър Мануилов (СУ): Някои литературоведски и философски импликации на теорията за езиковия знак у Сосюр

● Гергана Златкова (СУ): Проблемът за литературната творба и изкуството в романа “Към Фара” на В. Улф и творбите на Дж. Р. Р. Толкин в няколко аспекта от теорията за езика на Ф. дьо Сосюр

● Галина Кръстева (Полски институт): Полските предикативни форми на –но/-то при превода от полски на български език. Преводни съответствия.

● Димитър Георгиев: Произход на българските имена на растението глухарче (Origin of the Bulgarian names of the dandelion)

15:00 – 15:30 Дискусия

15:30 – 16:00 Кафе-пауза

 

→ 16:00 – 18:00

Водеща: Божана Филипова

● Цвета Хубенова (СУ): Кафка – в търсене на смисъл – безкрай

● Филип Стоилов (СУ): Особености на наратива в „Тристрам Шанди“ на Лоурънс Стърн

● Бранко С. Ристич (Прищински университет), Живорад М. Миленович (Прищински университет): Прилагане на иновативни дидактически и методически модели на интерактивно преподаване при различни нива на сложност в обучението по български език и литература в Сърбия

● Калина Захова (БАН): Професионална квалификация: филолог, учител по български език и литература

17:30 – 18:00 Дискусия

 

18: 30 Старото „Яйце”

Премиера на сборника Изплъзващият се предмет на литературознанието. Невидимата школа: Мирослав Янакиев, Никола Георгиев, Радосвет Коларов”. Представят Миряна Янакиева и Бойко Пенчев.

„Нарекохме „невидима” създадената от тримата школа, защото тя се различава от традиционните школи, които имат свои манифести, тезиси, пространствени центрове. В същото време тяхната школа, свободна от всякакви белези на институционалност, е повече от видима. Ако има нещо устойчиво в българското литературознание от 40-50 години насам, то е именно в неотслабващото позоваване на техните идеи, теоретични построения и конкретни анализи.” От съставителите

28, 29, 30 ноември 2012 г. / Национална научна конференция Изплъзващият се предмет на литературознанието. Невидимата школа: Мирослав Янакиев, Никола Георгиев, Радосвет Коларов” – програма

Петък, 28.11. 2014,
Нова конферентна („огледалната”) зала

→ 10:00 – 12:00
Водеща: Камелия Спасова

● Ирен Александрова (СУ): Метафората – „оттук“ и „оттам“, възможностите на понятието

● Морис Фадел (НБУ): Езикът като обект срещу езика като медиум

● Катерина Клинкова (СУ): Изказването като единица на действието (речевите актове vs наратологията)

● Петя Осенова (СУ): Генеративизмът и отвъд него

11:30 – 12:00 Дискусия

 

→13:30 – 15:30

Водеща: Мария Калинова

● Мирена Славова (СУ): Античният трактат „За съчетаването“ на Дионисий Халикарнаски между лингвистиката и поетиката на текста

● Камелия Спасова (СУ): Двойни структури у Лотман. Към преобразуване на понятието мимесис

● Дарин Тенев (СУ): Модели на езика. Христо Тодоров и структуралисткото наследство

● Боян Манчев (СУ, НБУ): Действието на потенцията. Литературната теория между лингвистика и философия, или Гюстав Гийом и софийската гийомистка школа

15:00 – 15:30 Дискусия

15:30 – 16:00 Кафе-пауза

 

→ 16:00 – 17:30

Водещ: Морис Фадел

● Мария Калинова (СУ): Чисти кинетики. За радикалната материалност на езика

● Миглена Николчина (СУ): Звук (без) смисъл: фоническа организация на аутоматона

● Радосвет Коларов (БАН): Лингвистични понятия в терминологията на литературознанието

17:00 – 17:30 Дискусия

 

→ 18:00 – 19:00

Лингвистика и литературознание: миграция на понятия

Водеща: Миглена Николчина

Кръгла маса с участието на Радосвет Коларов, Мирена Славова, Петя Осенова, Боян Манчев, Морис Фадел.